Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο 2105596794

Γιαννόπουλος Ηλίας 6955271078

Άνθιμος Γιώργος 6972051888

Email engirelp@gmail.com

Διεύθυνση Κορυτσάς 470, Ασπρόπυργος, 19300, ΑΤΤΙΚΗΣ